Åre Sustainability Summit är en öppen sammankomst där näringsliv, allmänhet, offentligt verksamma, akademi och beslutsfattare möts för föreläsningar och samtal kring hållbarhetsfrågor i en bredd av ämnen.Bland de medverkande

Alla medverkande


I programmet

Hela programmet Workshops


Senaste i bloggen

Mer i bloggen